Nauczycielowi dla pamięci - nasze CREDO

Udostępnij:

W pracy nauczyciela sztuk pięknych (rysunku, malarstwa, kaligrafii etc.) konieczną jest oczywiście pasja i oddanie sprawie ale także dobry program i taktyka działania. W ramach zajęć Kurs Rysunku Moduł Warszawa staramy się by nasi uczniowie dzielili nasze pasje. Naszą misją jest nie tylko dobrze przekazać wiedzę plastyczną ale także nastawienie do niej i jej sens jako taki. Za nasze credo w zakresie podejścia dydaktycznego można uznać poniższy cytat Ludwika Misky. "NAUCZYCIELOWI DLA PAMIĘCI Zajmiemy się przypomnieniem koniecznych , niezbędnie obowiązujących wskazań , których musi nauczyciel przestrzegać , jeśli ma odpowiedzieć podstawowym wymaganiom szkoły . Mylne zapatrywanie ogółu, a zwłaszcza współkolegów uczących innych przedmiotów , polega na przypuszczeniu , że na godzinę nauki rysunku można przyjść nie przygotowanym i bez planu lekcję poprowadzić . Naiwne to zdanie osób nie mających pojęcia o charakterze naszej nauki, ani liczące się z doświadczeniem dydaktycznem w szkole nabywanem, krzywdzi istotną pracę nauczyciela artysty. Jak dalece zas jest niesłuszne, nietrudno udowodnić przykładem negatywnym : artysta, oderwawszy się od swoich zajęć artystycznych, jeśli wejdzie do klasy bez przygotowania się na lekcje, bezradnie łamie się z trudnościami wyszukania tematu, zaaranżowania lekcji, objaśnienia tematu; zakłopotanie i bezradność uczniowie zauważą i wykorzystają; lekcja źle idzie. Brak zdecydowania, brak pewności siebie u nauczyciela udziela się uczniom, wprowadza niepokój, rozstraja . Natomiast rozpoczęcie lekcji dobrze obmyślanej i z góry przewidzianej wprowadza ład i przykuwa odrazu uwagę uczniów . Każdą lekcję musimy przygotować , dobrze obmyśleć jej przebieg już w domu , a zwłaszcza zastanowić się nad sposobem wyjaśnienia młodzieży, jak powstaje przedmiot, który ma być plastycznie uzmysławiany, jaki jest jego cel użytkowy, w jakiej zależności od materiału pozostaje kształt, t . j . o ile materiał, wpłynął na obiór takiej , a nie innej form . Nauczyciel przezorny ma już w czasie letnich ferii lub z początkiem roku szkolnego układać sobie program na cały rok . Radzę założyć sobie notatnik z krótkimi uwagami dotyczącymi prowadzenia lekcji i zaprowadzić sobie rejestr przedmiotów , modeli , oraz tematów lekcyjnych , który by się ciągle uzupełniał w miarę , jak świeży pomysł jaki przychodzi do głowy . Trudno bowiem przypuszczać , aby program raz ułożony przed laty mógł być ustalonym jako rzecz nietykalna , ostatni wyraz doskonałości . Całe życie uczymy się , ciągle postępujemy , wciąż tedy musimy dążyć do ulepszeń naszego programu . Nasuwa się pytanie , czy nasze programy naukowe stanowią dla nauczyciela wystarczający drogowskaz . Sądzę , że najlepszy program nie pomoże , jeśli nie będziemy mieli nauczycieli odpowiednio kwalifikowanych , oraz gotowych do uczciwego i sumiennego wykonywania przyjętych na siebie zadań . Tu trzeba przede wszystkiem poczucia odpowiedzialności i woli najlepszego wypełniania obowiązków stanu (nauczycielskiego). LWÓW 1922" Nasza szkoła rysunku oddana jest klasycznym rozwiązaniom plastycznym oraz strategiom naukowym - zawsze staramy się wprowadzać nowe osoby w temat rozpoczynając od podstaw - wiedzy najbardziej fundamentalnej. W naszej szkole rysunku i malarstwa nie ma miejsca na takie sytuacje, gdzie osoba (zwłaszcza nowa) jest zakłopotana i "nie wie co robić". Zawsze mamy moc pomysłów, wiedzy, chęci i pasji do prowadzenia zajęć plastycznych ! Przemysław Ptaszyński Kierownik Pracowni Kurs Rysunku MODUŁ Warszawa

© MODUŁ - All Rights Reserved